Phòng Tổ chức – Cán bộ

 1. Trưởng phòng qua các thời kỳ:

- Năm 1975 -> 1983 : CV. Trần Quốc Anh  

- Năm 1984 -> 1995 : CV. Trần Thanh Hòa

- Năm 1996 -> 2009 : CV. Huỳnh Thị Út Mười   

- Tháng 7 năm 2009 đến nay  : BS. Trần Vũ Linh

2. Đội ngũ cán bộ: Tổng số 11

Trong đó có 01 BS CKI ; 01 Chuyên viên; 06 CB trung cấp; 03 nhân viên khác.

Tập thể Phòng Tổ chức cán bộ. Ảnh: Lâm Thanh Liêm

3. Thành tích đạt được:

Thực hiện tốt công tác cán bộ, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, quản lý hồ sơ, các chế độ chính sách của nhà nước, của ngành Y đối với cán bộ và người bệnh trong bệnh viện, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Nhiều năm liền là tập thể lao động xuất sắc, có cá nhân được tặng bằng khen UBND tỉnh.

Hoạt động hàng ngày của Phòng Tổ chức cán bộ làm lương - phụ cấp các chế độ chính sách