1. Thành lập khoa:

Khoa được thành lập từ trung tâm cấp cứu trước đây. Đến 08/2008 khoa được thành lập theo quyết định Bộ y tế.

Trưởng trung tâm cấp cứu qua các thời kì:

- 1983 – 1988: BS CKI Nội Dương Quan Thoại

- 1989-2003: BS CK I Nội Trần Quốc Lợi

- 2003-2008: BS CKI Nội Nguyễn Ích Tuấn

- Trưởng khoa 08/2008 đến nay: BS CKI Nội Nguyễn Ích Tuấn

2. Nhân lực:

- Khoa có 27 nhân lực.

- Trưởng khoa: BS CKI Nguyễn Ích Tuấn

- Điều dưỡng trưởng: Phạm Xuân Hồng

- 05 Bác sĩ (2 CKI) , 18 điều dưỡng, 04 hộ lý.

Tập thể Khoa Cấp cứu bệnh viện. Ảnh: Lâm Thanh Liêm

3. Hoạt động khoa:

- Tiếp nhận và điều trị mọi trường hợp người bệnh cấp cứu được chuyển tới bệnh viện.

- Cấp cứu 115 đi cấp cứu ngoài bệnh viện và cấp cứu tuyến 3.

- Nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, chỉ đạo tuyến.

4. Thành tích:

- Cấp cứu nhiều ca nguy kịch được Hội đồng thi đua khen thưởng của bệnh viện khen thưởng đột xuất nhiều lần. Cấp cứu 115 cứu sống nhiều bệnh nhân   .

- Cấp cứu tuyến III giúp các trung tâm y tế giải quyết nhiều ca cấp cứu.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, tập huấn đào tạo.

- Được Uỷ ban tỉnh, Sở y tế, Công đoàn khen.

 

Kíp trực đang cấp cứu bệnh nhân nặng