PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG MỘT TRƯỜNG HỢPNHIỄM TRÙNG CỔ SÂU DO DỊ VẬT MẢNH CÂYBỊ BỎ QUÊN 1 THÁNG TRONG VÙNG CỔ