KHOA RĂNG HÀM MẶT

1. Giới thiệu khái quát:

          - Quá trình thành lập: Khoa Răng Hàm Mặt được thành từ ngày 21/10/2002 tách ra từ liên chuyên khoa RHM – TMH.

             + Từ năm 2002 – 2008: Trưởng Khoa BS. Cao Trừ.

             + Từ năm 2008 – tháng 4/2018: Trưởng Khoa BS. Trương Nguyên Thiện.

             + Từ tháng 5/2018 đến nay: Trưởng Khoa BS. Lê Duy Tân.

          - Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa: BS. CKI. Lê Duy Tân

 

     ĐD Trưởng khoa: CNĐD. Lê Kiều Duy

Tập thể khoa RHM

 

2. Cơ cấu tổ chức:

          - Tổng số nhân lực hiện có: 17. Trong đó: Ths 01; BS: 04 (03 CKI), ĐD: 08 (02 CN), KTV Răng giả 02; Hộ lý 01.

          - Giường kế hoạch: 15, thực kê: 20.

3. Chức năng và nhiệm vụ:

          - Là khoa lâm sàng thực hiện khám, chữa bệnh về các bệnh lý Răng - Hàm - Mặt, gồm có 2 bộ phận:

             +  Ngoại trú: Khám và điều trị các bệnh răng miệng, chữa răng, nhổ răng, làm răng giả, điều trị một số bệnh vùng hàm mặt, nha chu…

             + Nội trú: Khoa điều trị và phẫu thuật các bệnh lý liên quan vùng hàm, mặt và phẫu thuật thẩm mỹ.

          -  Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, chăm sóc răng miệng cho người bệnh và người dân.

          - Tham gia nghiên cứu khoa học.

4. Các thế mạnh của khoa:

- Về chuyên môn: Khoa RHM nhận điều trị các bệnh lý nặng thường gặp:

   + Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ hàm mặt.

   + Tạo hình vết thương thiếu hỏng thẩm mỹ.

   + Phẫu thuật kết hợp xương hàm trên Lefort I, II, III.

   + Phẫu thuật kết hợp xương hàm dưới.

   + Phẫu thuật kết hợp xương gò má bằng nẹp vis.

   + Phẫu thuật cắt u, nang vùng hàm mặt phức tạp.

        - Về trang thiết bị y tế:

            + Các ghế nha mới và máy X – Quang kỹ thuật số quanh chóp hiện đại.

   + Bộ cấy Implant.

   + Máy cạo vôi sóng siêu âm có đèn hiện đại.

    + Đèn trám quang trùng hợp.

 Bs đang khám răng cho bệnh nhân trên ghế nha của Nhật mới và hiện đại

Dùng X-Quang quanh chóp kỹ thuật số hiện đại của Mỷ thăm khám cho bênh nhân

Trám răng thẩm mỹ Composite bằng đèn quang trùng hợp hiện đại của Nhật

5. Định hướng phát triển:

 - Triển khai phục hình cố định.

       - Tiếp tục phát triển phẫu thuật tạo hình hàm mặt, phẫu thuật kết hợp xương vùng cổ lồi cầu, phẫu thuật vá môi hàm ếch, phẫu thuật cắt tuyến dưới hàm.

 - Triển khai kỹ thuật cấy Implant và kỹ thuật chỉnh nha.