Phòng Hành chính – Quản trị

1. Trưởng phòng qua các thời kỳ:

- Năm 1975 -> 1990 : Ông Nguyễn Minh Lương 

- Năm 1990 -> 1991 : Ông Châu Văn Quang

- Năm 1991 -> 1995 : Ông Lâm Thanh Liêm ( Phụ trách)  

- Năm 1995 -> 2009 : Ông Cao Hoàng Dũng

- Năm 2009 -> nay   : Ông Âu Dương Từ

2. Đội ngũ cán bộ: Tổng số 30 trong đó 01 Cử nhân và 07 nhân viên trung cấp kỹ thuật

Tập thể hành chính - Quản trị. Ảnh: Lâm Thanh Liêm

3. Thành tích đạt được:

Nhiều năm liền là tập thể lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ , có cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Công tác bảo trì hệ thống điện bệnh viện

Công tác bảo trì xe cấp cứu bệnh viện