SINH HOẠT KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG QUÝ III

SINH HOẠT KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG QUÝ III

SINH HOẠT KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG QUÝ IIIChiều ngày 04/10/2023, Phòng Điều Dưỡng BVĐK Bạc Liêu tổ chức “Sinh hoạt khoa học Điều Dưỡng quý III năm 2023”, thành phần tham dự có sự tham gia của: - BSCKI. ...