KHOA TÂM THẦN KINH

 

 

1.Giới thiệu khái quát:

- Quá trình hình thành và phát triển: Khoa Tâm thần kinh được thành lập từ năm 1998, đảm nhận vai trò điều trị các bệnh lý Nội thần kinh, Tâm thần.

- Lãnh đạo khoa:

+ Trưởng khoa: BS. Nguyễn Văn Hùng

+ Điều dưỡng Trưởng: CNĐD. Lê Thanh Vũ

Trưởng khoa: BS. Nguyễn Văn Hùng
ĐD Trưởng khoa: CNĐD. Lê Thanh Vũ
Tập thể khoa Tâm thần kinh

2. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số nhân lực : 09, bao gồm 03 bác sĩ, 01 cử nhân điều dưỡng, 02 cao đẳng điều dưỡng, 02 điều dưỡng trung học, 01 hộ lý.

- Giường kế hoạch: 10 giường.

3. Chức năng, nhiệmvụ:

Khoa đảm nhận vai trò điều trị bệnh chuyên khoa về bệnh Nội thần kinh, bệnh Tâm thần.

4. Các thế mạnh của khoa:

- Về chuyên môn: khoa Tâm thần kinh nhận điều trị các bệnh lý thường gặp như: Loạn thần cấp, Rối loạn hành vi và tâm thần do sử dụng các chất gây nghiện…

- Về trang thiết bị : Khoa được trang bị đầy đủ các thiết bị cấp cứu như: Dụng cụ bóp bóng, Máy hút đàm, Bình thở oxy...