Phòng Tài chính – Kế toán

1. Trưởng phòng TCKT qua các thời kỳ:

- 1975-1980 : Ông Nguyễn Văn Hổ

- 1981-1995: KTTC. Nguyễn Thị Phương Thảo

- 1995 đến nay: CNKT. Mã Thanh Hồng

2. Đội ngũ cán bộ nhân viên: TS 27 cán bộ nhân viên, trong đó 5 kế toán đại học, 22 kế toán trung cấp.

Tập thể Phòng Tài chính - Kế toán. Ảnh: Lâm Thanh Liêm

3. Những thành tích đạt được:

- Quản lý kinh tế, tài chính không bị thất thoát, các nguồn thu đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

- Khen thưởng: Nhiều năm liền là tập thể lao động xuất sắc, có cá nhân là chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh và được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

9

Hoạt động hàng ngày của Phòng Tài chính - Kế toán: Thu chi viện phí, kiểm tra sổ sách